Βlog

  • Με αφορμή όσα βλέπω κάθε μέρα γύρω από την φωτογραφία στα social networks κυρίως, αλλά και μια πρόσφατη συζήτηση  που είχα με συναδέλφους φωτογράφους, καταλήγω στο  πόσο

  • Με αφορμή της αναμενόμενες συζητήσεις , λόγω του ότι η φωτογραφική σεζόν ξεκινά, εντοπίζω για άλλη μια φορά ένα αρκετά  σοβαρό κατά την γνώμη μου πρόβλημα, το πρόβλημα τ